1. <form id='qqmbp'></form>
    <bdo id='qqmbp'><sup id='qqmbp'><div id='qqmbp'><bdo id='qqmbp'></bdo></div></sup></bdo>


      两公婆都赌博省一流学科A11个:

                                政治学

                                马克思主义理论

                                教育学

                                心理学

                                中国语言文学

                                中国史

                                数学

                                物理学

                                化学

                                生物学

                                软件工程


      两公婆都赌博省一流学科B9个:

                                应用经济学

                                社会学

                                体育学

                                外国语言文学

                                地理学

                                音乐与舞蹈学

                                美术学

                                生态学(行知学院)

                                网络空间安全(行知学院)